Korek

Korkové podlahoviny patří do skupiny podlahovin z přírodních materiálů a u nás měly poměrně zajímavý historický vývoj. Pominu předrevoluční období, kdy se korkové materiály prodávaly pod pultem a výhody korkové podlahy si mohly užívat pouze vybraní jedinci nebo šťastlivci náhodných nákupů. Po revoluci nastal příliv nového zboží a tím i průnik korkových podlahovin na náš trh.

Přes období masového a poměrně chaotického prodeje korku v buticích, knihovnách a jiných prodejnách, přes období aplikace na nerovných a nepevných podkladech, lepení nevhodnými lepidly, ošetření povrchu nevhodnými laky se dostaneme zákonitě k poklesu popularity a k ztrátě image materiálu jako takového. Korek má však řadu výjimečných vlastností, jako například pružnost, tepelný a kročejový komfort, přírodní charakter, vysokou životnost, snadnou údržbu atd., což řadí korkové podlahy mezi perspektivní přírodní podlahoviny budoucnosti.Postupným vývojem společnosti a nových obchodních zákonitostí došlo samozřejmě k selekci prodeje korkových podlahovin a na nabídku se orientují především specializované interiérové a podlahářské firmy. Největší část dovozu korkových podlahovin do České republiky pochází z Portugalska, které je největším světovým producentem a zároveň i gigantem v pěstování a zpracovaní korku jako základní vstupní suroviny korkařského průmyslu. V současné době vývoj produkce korkových podlahovin kopíruje světový trend – plovoucí podlahy. Na trhu jsou korkové plovoucí podlahy se zámkovým spojem, které se kvalitou a cenou přizpůsobují poptávce. Český trh s určitou prodlevou kopíruje zákonitě vývoj ve státech západní Evropy, a proto již dnes můžeme pociťovat zvýšenou poptávku po korkových podlahovinách, a to jak celoplošně lepených, tak plovoucích.
Aktuality


Z rodinných důvodů je činnost firmy na dobu neurčitou pozastavena. Děkujeme za pochopení.